MENU
Aula_close Layer 1

Forældreråd

En vigtig del af en klasses trivsel er forældrenes opbakning til sociale arrangementer. Så klassens forældreråd er en vigtig brik i arbejdet med elevernes trivsel. Vi opfordrer til, at alle klasser har et forældreråd, der i samarbejde med klassens lærere, står for tiltag, der har til hensigt at styrke de sociale bånd blandt klassens elever. 

Som forældre har man altid mulighed for at byde ind med ideer´og arrangementer, også selvom man ikke er med i forældrerådet. Kontakt lærerne eller eventuelt kontoret, hvis der er brug for hjælp.