MENU
Aula_close Layer 1

Forventninger

Hvilke forventninger har vi til hinanden?

Det kan egentlig siges ret kort:

"En engageret skole forventer engagerede forældre"


Det betyder at:

 • Forældrene deltager naturligvis i møder og arrangementer på skolen gennem hele skoleforløbet. På skoleårets første forældremøde vil der afstemmes forventninger til særlige områder for de enkelte årgange
 • Forældre har en forpligtende medindflydelse gennem skolebestyrelsen og forældreråd
 • Forældrene holder sig orienteret i den løbende information fra skolen i form af nyhedsbreve, mail og opslag på Aula
 • Forældrene tager del i fællesskabet i klassen og hjælper med de praktiske gøremål
 • Forældrene er medansvarlige for, at deres børn overholder skolens samværsnormer
 • Forældrene henvender sig til skolen, hvis deres barn ikke kommer i skole
 • Ferie i størst muligt omfang holdes i skolens ferie
 • Interesser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes

 

Eleverne er parate til at modtage undervisning, når de møder i skolen
Det betyder at:

 • Forældrene sørger for, at børnene møder til tiden. Fra 0. – 6. årgang har man sagt farvel til sit barn på skolen, så barnet er klar til undervisning
 • Børnene er udhvilede, har spist morgenmad og fået madpakke med
 • Forældrene interesserer sig for børnenes skolegang og hjælper med, at lektierne er i orden, at der medbringes de ting, der er behov for, så børnene er klar til timerne - eksempelvis bøger, spidsede blyanter, idrætstøj m.v.

Fordi en god start på dagen giver overskud og dermed mere udbytte af undervisningen.

Forældrene er loyale over for skolen og klassens fællesskab
Det betyder at:

 • Forældrene udtrykker sig loyalt om skolen og skolens medarbejdere over for egne børn
 • Forældrene tager kontakt til skolens medarbejdere, så snart de undrer sig over eller har spørgsmål til skolens praksis
 • Forældrene ikke ringer eller skriver SMS til børnene i skoletiden. Kontoret kontaktes ved information, der ikke kan vente til skoledagens afslutning
 • Forældrene fører en konstruktiv dialog med hinanden og med skolens medarbejdere
 • Forældrene føler sig forpligtet af fælles aftaler i klassen, fx klassens samværsnormer eller aftaler om fødselsdage, fester og alkohol
 • Forældrene altid taler positivt om klassens øvrige elever foran egne børn

Fordi forældrenes positive attitude over for skolen og klassens øvrige elever og forældre giver barnet 
den tryghed og tillid til skolen, som er en væsentlig forudsætning for barnets udvikling og læring.
Alle uenigheder løses mellem de voksne

Hvad kan forældre og elever forvente af skolen?

I kan forvente:

 • At vi er engagerede, nærværende og har medansvar for jeres barns skolegang. Alle er gode rollemodeller for eleverne
 • At jeres barn dagligt bliver mødt med en anerkendende tilgang
 • At vi er opmærksomme på og arbejder med jeres barns trivsel
 • At jeres barn modtager faglig kompetent undervisning
 • At jeres barn gennem afvekslende og inspirerende undervisning motiveres til at søge faglig læring
 • At vi, inden for de givne rammer, yder social og faglig støtte til alle elever, der har behov
 • At medarbejderne møder velforberedte og til tiden hver dag
 • At der er klare forventninger til vikarer, hvis en medarbejder er fraværende
 • At medarbejderne indgår i faglige teams som en naturlig del af den nødvendige sparring og udvikling
 • At vi kontakter jer, hvis der vurderes at være en anledning til det. Vær dog opmærksom på, at der er ”bagatelgrænse”, og at det kan tjene et pædagogisk formål at lære børn at klare tingene selv
 • At vi anvender Aula aktivt i kommunikation med jer om jeres barns hverdag, lektier, udvikling og øvrige aktiviteter
 • At vi tager alle henvendelser, både af social og faglig karakter seriøst.