MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Børnemiljøet

Børnemiljøet på Højby Skole er for klasserne 0.-5. klasse. Fysisk er vi delt i to huse.

Vesthuset er vores indskolingshus for 0.- 3 klasse. Det er også her vores SFO1 har base om eftermiddagen.

I Vesthuset har vi et trygt og godt læringsmiljø for de yngste. Eleverne kender alle de voksne i huset, og alle elverne kender hinanden. Vores dygtige lærere og pædagoger gør hver dag deres bedste, for at møde elever i børnehøjde og skabe god undervisning og trivsel. Vi samarbejder på tværs af klasser og årgange, og vi bruger både klasser, fællesrum, faglokaler og uderummet for at skabe variation og bevægelse i undervisningen. Der er pædagoger tilknyttet alle klasser, og de er med i SFO1 om eftermiddagen.

Vores dejlige legeplads bliver således brugt både til undervisning og leg i skoledelen og i SFO-tiden.

Østhuset er et selvstændigt hus, hvor 4.-og 5. klasse holder til. Her er dygtige lærere, der samarbejder for at give eleverne den bedste undervisning. Fagligheden vægtes højt, og eleverne får nye fag. Vi tror på, at elevernes trivsel er en forudsætning for, at eleverne kan lære, så vi arbejder meget med at skabe positive relationer mellem elever, klasser og årgange. 

Vi har en inklusionspædagog tilknyttet huset, som støtter elevernes trivsel både i undervisningen og i pauserne. Eleverne har bevægelse på skemaet, som varetages af pædagoger.

Øst- og vesthuset har samling fire gange om ugen. Her mødes vi med vores dygtige musiklærere og synger sammen. Her er også mulighed for at give fælles beskeder, og eleverne oplever følelsen af fællesskab.

6. årgang har også hjemme i Øst-huset, men regnes som værende en del af ungemiljøet, selvom de i hverdagen mest er sammen med 4. og 5. årgang. I løbet af året sluses 6. årgang mere og mere med ind i ungemiljøets aktiviteter, så overgangen til 7. årgang bliver så tryg som muligt.

Velkommen til 

Connie Marcussen

Leder af Børnemiljøet