MENU
Aula_close Layer 1

Værdier og visioner

 

På Højby Skole er målet at skabe livsduelige mennesker.

Det gør vi ved at sætte børnene i centrum for alle aktiviteter. I et forpligtende fællesskab sikrer vi den personlige, sociale og faglige udvikling. Dialog og samarbejde mellem elever, forældre og skolen er grundlaget for Højby Skole.

Værdier

Forpligtende fællesskab – vi tror på, at alle vil og gør deres bedste

Vi betragter den enkelte elev som et unikt individ, hvis resurser og kompetencer skal anerkendes, rummes og understøttes. Alle betyder lige meget og har lige stor værdi for fællesskabet. Vi er alle (elever, medarbejdere og forældre) en del af fællesskabet – individet har ansvar for fællesskabet og fællesskabet har ansvar for individet. Der er plads til menneskelig forskellighed i skolens gode fysiske rammer. Forældre har et medansvar for, at alle børn oplever sig som en vigtig del af fællesskabet.

Personlig, social og faglig udvikling

Med udgangspunkt i elevens kompetencer arbejdes der for et højt fagligt niveau. Vi arbejder ligeværdigt med den personlige udvikling, den sociale udvikling og den faglige udvikling.

Dialog og samarbejde

Samtalen er det bærende element i skolens hverdag – både i undervisningen og vores omgang med hinanden. Samarbejdet mellem skole og hjem bygger på gensidig tillid, tryghed og respekt.

Åbenhed mod omverdenen

Vi arbejder med at bevidstgøre eleverne om egne værdier og normsæt, så de har mod på og lyst til at møde verden som ansvarlige mennesker.