MENU
Aula_close Layer 1

Valgfag

På Højby Skole er valgfag en meget vigtig del af skoledagen, og vi har mange spændende fag på skemaet. Valgfagene kan variere fra år til år.

Vi tilbyder eleverne på 7., 8. og 9. årgang 2 typer valgfag. 

Onsdagsvalgfag: 10 undervisningsdage fordelt over 10 onsdage fra 8.00 til 14.00. 

Alle skal have 1 onsdagsvalgfa.

P/M (praktisk/musisk valghold): Ligger fast torsdag fra kl. 12.30 til 14.15 hele året.

For 7. og 8. årgang gælder der fra skoleåret 19/20 en ny ordning, idet 7. og 8. årgang skal have obligatorisk valgfag. De kan vælge mellem H/D, madkundskab og billedkunst. Faget skal de have i 2 år, og det afsluttes med en prøve på 8. årgang.

9. årgang skal vælge 1 P/M-valgfag.

Læs mere om alle vores spændende valgfag her.