MENU
Aula_close Layer 1

Inklusionsvejledere

Vi har i det daglige stor fokus på vores elevers trivsel og har derfor prioriteret at have inklusionsvejledere på skolen.

Vores vejledere:

  • Laver trivselsforløb i klasser

  • Holder oplæg

  • Har samtaler med enkeltelever og grupper

  • Vejleder lærere og pædagoger

  • Fungerer som sparringspartner for teams

  • Undersøger undervisningsmiljøet løbende i udvalgte klasser/årgange, udover den store årlige undervisningsmiljøundersøgelse