MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen i Forårs-SFO

Forårs-SFO betyder, at kommende skolebørn begynder deres indskolingsforløb 1. marts i det år, de skal begynde i skole.

Formålet er bl.a. at give børnene glidende overgang fra børnehus til skole. Børnene får mulighed for at blive fortrolige med skolens rammer, struktur og dagligdag, ligesom de får mulighed for at lære nogle af de voksne at kende og opbygge sociale relationer til deres kommende klassekammerater.

Forårs-SFO har egne lokaler i vores Pavillon ”Spor-3”.  Vi har en dejlig naturlegeplads, som vi bruger dagligt. Vi benytter resten af skolen faciliteter såsom idrætshallen, biblioteket og diverse faglokaler.

Vi er forpligtet på at lave læreplaner ud fra de samme 6 temaer, som børnehusene.

Vi arbejder med tre temaer og med Odense Kommunes Dannelsesstrategi og de fire karaktertræk:

Nysgerrighed, vedholdenhed, mod og medmenneskelighed.

 1. Sociale kompetencer

Vi vil støtte børnene i at udvikle sociale kompetencer ved at:

 • Give børnene mulighed for at lege og skabe venskaber
 • Støtte børnene i at være i og at kunne håndtere konflikter
 • Støtte børnene i at tage ansvar for hinanden og være en del af et fællesskab

 

 1. Motoriske kompetencer

Vi vil understøtte børnenes motorik ved at:

 • Bruge idrætshallen til diverse aktiviteter, lege og boldspil
 • Bruge legepladsen og naturen til udendørs aktiviteter

 

 1. Sproglige kompetencer

Vi vil understøtte børnenes sprogudvikling ved at:

 • Lege med rim, remser
 • Læse og fortælle historier
 • Synge og lave sanglege

 

Eksempel på en dagligdag:

6.30-9.00 Børnene møder ind i Forårs SFO/fri leg.

9.00-9.30 Samling i basisgrupper med frugt, sang, lege historielæsning.

9.30-11.30  Værkstedsaktiviteter på tværs af grupper, idræt, bibliotek, udflugter.

11.30-12.00 Frokost i basisgrupper.

12.00-13.30 Værkstedsaktiviteter på tværs af grupper, idræt, fælleslege.

13.30-14.00 Samling/eftermiddagsmad i basisgrupper.

14.00-16.45 Valgfrie aktiviteter og lege

Åbningstider Forårs-SFO

Fra kl. 6.30 til 16.45. Af hensyn til vores planlagte aktiviteter, vil vi gerne bede jer om at aflevere jeres barn senest kl. 9.00 og hente det tidligst kl. 14.00.

Fravær

Ved sygdom eller andet fravær skal I give besked inden kl. 9.00 på tlf.: 40 22 41 48 eller på AULA til personalet.

Frokost i Forårs-SFO

Børnene skal hver dag medbringe en madpakke til frokost samt frugt til om formiddagen og en lille mellemmad til om eftermiddagen.

Lukkedage

Vi følger Børnehusenes og SFO`s lukkedage dvs. at vi holder lukket i de tre dage op til påsken, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt i sommerferien i ugerne 28,29 og 30.

På disse dage tilbydes pasning mod ekstra betaling på en anden kommunal skole.

Morgenfritter

De børn der kommer inden kl. 7.15 bliver en del af SFO`s morgenfritter.

Vi tilbyder ikke morgenmad. Børnene skal have spist hjemme fra, eller selv medbringe mad som de kan spise i morgenfritter eller i forårs-SFO.

Vi glæder os til at byde alle vores nye børn i Forås-SFO velkommen til Højby Skole.

Har du spørgsmål, så kontakt lederen af SFOen Connie Marcussen eller skolens kontor.