MENU
Aula_close Layer 1

Skoledagen

Mødetider
Eleverne møder kl. 8.00 hver dag. 
0.-3. årgang har 27 timer om ugen og er i skole til kl. 14.00  2 dage om ugen og til 13.15 3 gange om ugen. Før og efter skoletid er der mulighed for at være i SFO, hvis man er tilmeldt denne.


4.-6. årgang har 31 timer om ugen. Disse årgange har fri enten kl. 14  4 dage om ugen og har 1 dag til kl. 15 af ugen. Vi bruger 60 minutter af den understøttende undervisning til to-lærer-timer.

7., 8. og 9. årgang har 34 timer om uge. Vi bruger 60 minutter af den understøttende undervisning til to-lærer-timer.

Projektdagen om onsdagen er for alle klasser til kl. 14.

På anderledes dage som første og sidste skoledag m.v., der kan mødetiderne være forskellig fra hverdagen.

Pædagoger i undervisningen
Der er tilknyttet 1-2 pædagoger pr årgang fra 0.-3. klasse, for at understøtte faglige og sociale lærerprocesser.
På 4.- 6. årgang er der en pædagog tilknyttet undervisningen i bevægelse og sociale aktiviteter.

Projektdag
På projektdagen er der større mulighed for at lave tværfaglige forløb, hvor der også er bedre mulighed for at komme ”ud af huset” – i skoven, i byen, andre steder i nærmiljøet eller som udeskole. Dagen vil også kunne anvendes som fagdag, hvor man går i dybden med et særligt fag.

For 7., 8. og 9. årgang er der 10 særlige projektdagene der ligger fordelt hen over året. Eleverne skal vælge et onsdagsvalgfag. Læs mere her

Praktisk/Musisk valghold

Alle elever på 7., 8. og 9. årgang skal vælge et P/M-valgfag. P/M-valgfag ligger hver torsdag 13.15-15.00. P/M-valgfagene tilbyder undervisning, hvor eleverne blandt andet skal arbejde med de praktiske, kreative og fysiske færdigheder. Læs mere om de praktisk/musiske valgfag her.

7. og 8. årgang kan vælge mellem billedkunst, håndværk/design og madkundskab, som de skal have i et 2-årugt forløb afsluttende med en prøve i 8. klasse.

Morgensamling
Skolens morgensamling giver mulighed for at få fælles fortællinger og indslag fra klasserne m.m. Samlingstidspunktet er kl. 9.20-9.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Der bliver sunget 2 sange og givet beskeder til eleverne.
7.-9. årgang har morgensamling en gang om ugen på rullende dage i løbet af skoleåret.

Skoledagens pauser
I skoledagens spisepause arrangerer legepatruljen lege og aktiviteter for 0. – 3. klasse, for de elever, der gerne vil aktiveres. Skolens lærere og pædagoger vil også være igangsættere for andre aktiviteter.
Pausen er også vigtig for nogle elever til, at man ”bare” kan være sammen med sine kammerater uden at skulle noget bestemt, så det vil også være en mulighed.

Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning skal understøtte al anden undervisning på skolen.

Bevægelse
Ud over den almindelige idrætsundervisning, så har hver årgang flere timers bevægelse om ugen. 5. årgang har også 2 timers svømmeundervisning om ugen.
Fra 0.-3. årgang er det vores pædagoger, der forestår timerne, hvor en årgang har bevægelse sammen. Fra 4.-6. er det både pædagoger og lærere, der forestår undervisningen årgangsvis. 7.-9. årgang har bevægelse sammen, og her er det lærere, der forestår undervisningen.
Bevægelsestimerne for 0.-6. årgang varer 45 minutter og for 7.-9. årgang 4x30 minutter. Aktiviteterne vil variere i perioder af året, men der er god mulighed for at få pulsen op. Der er ikke omklædning ifm. bevægelsestimerne.

Fordybelse
Alle årgange har 2 timers understøttende undervisning, der kan bruges til lektier, social udvikling i klasserne, faglig fordybelse i et særligt fagområde m.m.

I den fagfaglige undervisning bruger vi også powerbreaks, brainbreaks og bevægelse integreret i undervisningen.