MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning er en vigtig del i Ungemiljøet. På skolen har vi vores egen UUO-vejleder tilknyttet, der i tæt samarbejde med lærerne i de relevante klasser planlægger og gennemfører aktiviteter, der klæder elever og forældre på, så de unges valg af ungdomsuddannelse bliver så kvalificeret som muligt. Vejlederen deltager fx på forældremøder, forældresamtaler, laver faglige  oplæg for klasser og sparrer med personalet. 

Har du brug for vejledning? 

Kontakt uddannelsesvejleder:

Rasmus Kamp Nielsen på rakni@odense.dk