MENU
Aula_close Layer 1

Ungemiljø 6. - 9. klasse

Velkommen til Højby Skoles ungemiljø

I vores ungemiljø, der dækker over årgangene 6. til 9. årgang, har vi stor fokus på faglighed og trivsel. Vi arbejder ud fra tanken om, at vores ungemiljø skal være både et godt sted at være og lære! 

Er du elev i ungemiljøet på Højby Skole vil du opleve lærere, der kender eleverne og som har stor fokus på at skabe faglige stærke læringsmiljøer, hvor alle elever bliver udfordret. Alle elever har løbende gennem året flere elevsamtaler med deres primærlærer, hvor der arbejdes med både faglige og sociale mål, feedback og selvrefleksion.

På Højby Skole vægter vi valgfag højt - her kan du læse mere om det, fordi vi tror på, at vores elever skal udfordres på mange forskellige områder. Derudover skaber vores valgfag en varieret skoledag, der er lærerig og motiverende. I valgfag er eleverne sammensat på tværs af klasser og årgange for at skabe nye venskaber og for at dyrke fællesskabet. 

En gang om ugen mødes de unge til en morgensamling, hvor vi prioriterer fællesskabet, og hvor vi er sammen på tværs af årgange og klasser.

Som noget helt særlig arbejder vi med MOT i ungemiljøet, hvor vi gerne vil udvikle de unges personlige kompetencer. Læs mere om MOT her.

I løbet af året sker der mange ting for de unge, blandt andet kan nævnes udflugter, vinterfest, projektuger, besøg på ungdomsuddannelser og meget andet.

Velkommen til :-)

Venlig hilsen Henrik Møller

Leder af ungemiljøet