MENU
Aula_close Layer 1

Læsevejledning

Læsepolitik på Højby Skole

På Højby Skole har læse- og skriveundervisningen høj prioritet, fordi vi gerne vil uddanne eleverne til at mestre det væld af tekster, de møder alle steder i hverdagslivet gennem hele livet.

For at blive en dygtig læser skal du kunne kombinere mange elementer:

  • Du skal lære bogstaverne og deres lyde at kende, så du kan smelte dem sammen til ord.

  • Du skal kunne lytte til en tekst så den giver mening - altså du skal kunne genfortælle og skabe sammenhæng med det, du i forvejen ved. Det gælder både for tekster, du hører, og naturligvis også dem, du selv læser.  

  • Du skal kende mange forskellige ord og begreber, og du skal vide noget om verden. Jo mere du ved, jo nemmere har du ved at forstå teksten.

Når man har lært at læse ordene, er man endnu ikke færdiguddannet læser. Der skal fortsat arbejdes med at forstå og anvende teksterne i forskellige sammenhænge.

Læsning og skrivning følges ad.

Man lærer at læse ved at skrive - samt at skrive ved at læse.

At lære at læse kan være et særdeles hårdt arbejde for nogle elever. Derfor er det vigtigt, at forældrene er med i dette arbejde, så barnet støttes bedst muligt.

På Højby Skole er vi så privilegerede, at forældre påtager sig en stor indsats i forbindelse med deres børns læseindlæring, og glæder sig med barnet, når det mestrer læsningen.

Når vi taler om læsning, er det ud fra en betragtning om, at tekster er mange ting. Det kan være både billeder, skreven tekst, hjemmesider, film, skilte, grafer, tabeller, køreplaner og meget andet. Vi møder de forskellige tekster mange steder, både i hjemmet og i bybilledet, på papir og digitalt.

Derfor betragter vi børnene som aktive læsere, allerede når de starter i skole.

Læsningen begynder i det øjeblik, barnet opdager, det skrevne ord er en vej til kommunikation. Når de forsøger sig med begyndende læsning og skrivning, skal de opmuntres og støttes i det nye sprog på samme vis, som da de lærte at tale.

Den løbende læseudvikling skal give børnene kompetencer til at møde og forstå forskellige teksttyper og genrer. Derfor arbejder vi på Højby Skole med læseforståelse i alle klasser og fag. Det sikrer, at de lærer brugbare tilgange til arbejde med meget forskellige teksttyper.

På Højby Skole evaluerer vi løbende læse- og skriveudviklingen i alle klasser. Dette sker dels ved praksisundersøgelser, dels ved test, både papir- og digitale versioner. Evalueringerne drøftes dels ved løbende samtaler mellem lærere og læsevejledere, dels ved de årlige klassekonferencer. Her drøftes en evt. indsats for en elev og/eller en klasse. En indsats som forældrene naturligvis bliver inddraget i.

 

Ordblindhed

mangler

 

Vi opfordrer til at benytte vores eget Højby Bibliotek, som har et bredt udvalg af mange både fag- og skønlitterære bøger til børn og unge på forskellige læseniveauer.


God læselyst