MENU
Aula_close Layer 1

MOT -personlig udvikling

I vores ungemiljø arbejder vi målrettet for at udvikle vores elevers sociale kompetencer, og for at skabe et godt og trygt ungdomsmiljø. I det arbejde bruger vi blandt andet MOT Danmark som samarbejdspartner. Alle elever i ungemiljøet er en del af MOT-undervisningen gennem deres tid i ungemiljøet.

MOT arbejder ud fra 4 VÆRDIER: